แชร์โพสนี้

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประชุมร่วม 13 หน่วยงาน วางแนวทางแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กำชับหากค่าฝุ่นเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ล่าสุดรองนายกรัฐมตรีสั่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ตั้งกรรมการพิเศษ 1 ชุด เข้ามากำกับดูแลควบคุมมลพิษให้อยู่เกณฑ์มาตรฐาน

นายประลอง ดํารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เชิญ13หน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช่น กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก กองบังการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ 5 จังหวัดปริมณฑลฯ หารือแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

หลังการประชุมผ่านไปนานกว่า 3 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ที่ประชุมยังเห็นตรงกัน คือยังคงดำเนิน 3 มาตรการที่ทำมาต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ / มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง / และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ แต่ถ้าเมื่อใดที่ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุกหน่วยจะเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมมากขึ้น อย่างเช่น กองบังคับการตำรวจจราจร จากเดิมตั้งด่านตรวจรถควันดำ 15 ด่าน จะเพิ่มจำนวนด่านตรวจเป็น 20 ด่าน จากการทำงานช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค-ก.ค.62) พบว่าตำรวจจราจร สุ่มตรวจรถทั้งหมด 180,000 คัน พบรถที่ค่าฝุ่นขนาดเล็กเกิน 50 ไมครอน มากถึง 90,807 คัน คิดเป็นร้อยละ 50 พบว่ารถส่วนมาก ที่ปล่อยควันเกินมาตรฐาน ร้อยละ 70 เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ และอีกร้อยละ 30 เป็นรถกระบะ ทำให้ตำรวจต้องออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวไปแล้ว 1,820 คัน และส่งเรื่องไปยังกรมขนส่งทางบกให้ตรวจสอบอีกกว่า 44,000 คัน นอกจากนั้นยังคุมเข้มมาตรการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งในเขตเมือง 2 ช่วงเวลา คือ 06.00-10.00 นาฬิกา และ 15.00-20.00 นาฬิกา

เช่นเดียวกับกรมการขนส่งทางบก จะส่งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจควันดำ 16 ชุด ตระเวนตรวจจับรถที่ปล่อยควันดำทันที โดยลงโทษสถานหนักคือปรับ 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถทันที สำหรับกรุงเทพมหานคร จะไปสั่งการให้รถขยะทั่วกรุงเทพฯ ต้องจัดเก็บขยะให้เสร็จก่อนเวลา 4 นาฬิกา เพื่อไม่ให้กระทบกับการจราจรช่วงเช้า ซึ่งมีผลต่อการปล่อยมลพิษมากขึ้นหากรถติด ขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งเพิ่มจุดติดตั้งสเปรย์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดค่าฝุ่น เนื่องจากข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สรุปว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 มากที่สุดที่สุด ร้อยละ 54 เกิดจากการขนส่งและการใช้รถยนต์ / ร้อยละ 34 เกิดจากการเผาในที่โล่ง ส่วนที่เหลือเป็นปัจจัยด้านอื่น ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมการปล่อยฝุ่นควันของรถที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.