แชร์โพสนี้

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน (Thai-Pan ) เผยผลสุ่มตรวจผักและผลไม้ 286 ตัวอย่าง จากห้างค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตลาดใน 7 จังหวัด ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2562

พบมีสารตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ 41.3 โดยเฉพาะสารพิษที่ห้ามใช้ในประเทศไทยก็ตกค้างถึง 12 ชนิด ภาพรวมพบว่า แม้สารพิษตกค้างจะลดลงจากปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 46 เหลือร้อยละ 41.3 แต่สถานการณ์ยังคงมีความน่าเป็นห่วง เพราะพบชนิดของสารกำจัดศัตรูพืชที่ยกเลิกการใช้ไปแล้ว เช่น เมทามิโดฟอส และที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน เช่น คาร์โบฟูราน และเมโทมิล อีกทั้งยังมีสารพิษที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายอีกด้วย

สำหรับตัวอย่างผักที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุดอันดับ 1 ได้แก่ คะน้า มีสารพิษตกค้าง 27 ชนิด รองลงมาได้แก่ ผักชี สารพิษตกค้าง 25 ชนิด ,พริก 23 ชนิด ,มะเขือเทศ 22 ชนิด และกวางตุ้ง 18 ชนิด

ส่วนผลไม้พบว่า ส้มแมนดาริน พบสารพิษตกค้างมากที่สุดถึง 32 ชนิด รองลงมา เป็น องุ่น 31 ชนิด ,ชมพู่ 18 ชนิด ฝรั่ง 14 ชนิดและมะละกอสุก มีสารพิษตกค้าง 11 ชนิด

โดยกลุ่มตัวอย่างจากห้างค้าปลีก พบสารพิษตกค้างมากถึง 44 เปอร์เซ็นต์ (พบ 52 ตัวอย่างจาก 118 ตัวอย่าง) ทั้งที่ซื้อแพงกว่าตลาดสด ที่มีสารพิษตกค้าง 39 เปอร์เซ็นต์ (พบ 66 ตัวอย่างจาก 168 ตัวอย่าง)

มีข้อมูลสำคัญพบว่า สัดส่วนของสารพิษตกค้างจากทั้ง 2 แหล่ง เกินครึ่งเป็นสารดูดซึมคือ สารพิษไม่ได้ตกค้างเพียงเฉพาะผิวด้านนอก แต่อยู่ในท่อลำเลียง เนื้อของพืช เมื่อล้างก็ไม่สามารถล้างสารพิษออกได้ อย่างเช่น ส้ม ทั้งนี้ยังพบอีกว่าสารพิษกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างมากที่สุด คือ สารฆ่าเชื้อราคาร์เบนดาซิม (Carbendazim )ซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้ใช้มานานแล้ว เพราะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ แต่กลับตกค้างในผักผลไม้ในบ้านเราถึง 57 ตัวอย่าง รวมถึงไซเปอร์เมทริน และคลอร์ไพริฟอสซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองเด็ก

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า ผักผลไม้ที่ได้ตรารับรองคุณภาพ GAP,GMP และ Organic Thailand (มาตรการเกษตรอินทรีย์ของรับ) ยังพบสารพิษตกค้าง ส่วนผักและผลไม้ที่ได้มาตรฐาน USDA และEU จากต่างประเทศ ไม่พบสารพิษตกค้าง

ดังนั้นทางเครือข่ายภาคประชาชน จะผลักดันให้รัฐบาลชุดใหม่ให้ยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายร้ายแรง 3 ชนิดให้เร็วที่สุด รวมถึงสารพิษที่ยกเลิกการใช้ไปแล้ว แต่ยังพบตกค้างในผักผลไม้ที่จำหน่ายอยู่

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.