‘สมชัย’ ระบุมีเพียง 14 พรรค ได้รับจัดสรร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
106 ครั้ง

แชร์โพสนี้

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แถลงเปิดสูตรการคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อ ระบุว่าการคำนวณต้องยึดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา128 เป็นหลักแต่ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ซึ่งวิธีคิดที่แตกต่างของแต่ละฝ่ายไม่ได้มีปัญหาที่กฎหมาย แต่อาจเกิดจากการไม่ได้ทำความเข้าใจ

นายสัมชัย อธิบายว่าการคิดคำนวณ ต้องถอดวิธีจากกฎหมายทีละบรรทัด ซึ่งพรรคที่คะแนนไม่ถึงจำนวน สส.ตามที่พึงมี หรือหรือคะแนนต่ำกว่า 71,057.498 คะแนน จะไม่นำมาถูกจัดสรร สส.บัญรายชื่อ ทำให้มีเพียง 16 พรรคการเมือง แต่ต้องตัดพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชาติ ที่มีจำนวน ส.ส.เขตเกินกว่า ส.ส.พึงมีแล้ว ทำให้เหลือเพียงแค่ 14 พรรค ที่จะได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

จากนั้นจัดสรรตาม พรป.128(5)โดยจัดสรรให้พรรคการเมือง เป็นจานวนเต็มก่อนแต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสส.เกินจำนวนท่ีจะพึงมี แต่หากการจดั สรรตาม (5) แล้วปรากฏว่ายังจัดสรรจำนวน สส.บัญชีรายช่ือไม่ครบ 150 คนให้พรรคการเมืองท่ีมีเศษจากการคำนวณมากท่ีสุดได้รับการจัดสรรจำนวน สส.บัญชีรายช่ือเพิ่มอีก 1 คน ตามลำดับจนครบจำนวน 150 คน

ส่วนที่ กกต.ระบุว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 25 พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรสส.บัญชีรายชื่อ นายสมชัย ระบุ อาจจะมีความที่แตกต่างกันกับของตนเองใน พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา128 (5) แต่ก็ไม่ขอวิจารณ์ว่าใครถูกใครผิด และเชื่อว่าหลังจากนี้อาจมีเงื่อนไขใบเหลือง-ใบส้ม ที่ส่งผลต่อคะแนน จึงแนะนำให้เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากฝ่ายต่างในช่วงเวลา 1 เดือนที่เหลือก่อนการประกาศรับรอง ส.ส. โดยไม่ยึดวาทะกรรมว่าทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำ เพราะวิธีคิดที่ กกต.เสนอต่อ กรธ.อาจผิดพลาดก็ได้ แต่สุดท้าย กกต.เป็นผู้ตัดสินใจและจะต้องรับผิดชอบต่อการเลือกใช้สูตรในการคำนวณ

หาก กกต.ใช้สูตรคำนวณผิดจะถือว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ต้องดูว่า เจตนาหรือไม่. ซึ่งหากผิดพลาดโดยตั้งใจ กกต. ต้องพิจารณาตัวเอง แต่การคำนวณผิดไม่ส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และเขื่อว่าก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม จะไม่มีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพราะต้องเกิดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานราชการ

ทั้งนี้นายสมชัยจะส่งวิธีการคิดคำนวณนี้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ กกต.พิจารณาภายในสัปดาห์นี้ด้วย และขอให้ กกต.ทำหน้าที่อย่างรอบครอบ

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.