สพฐ.ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ‘EDU Digital 2019’ พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
57 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมือกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล

โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ เป็นประธาน​เปิด​การประชุม​วิชาการ “EDU Digital 2019” การขับเคลื่อน​การศึกษา​ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุว่า รัฐบาลปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีและดิจิทัล มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ตลอดจนร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย อย่างสร้างสรรค์ โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, การใช้ Digital Platform ในการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม ทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะมีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาอย่างสมดุล

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.