เตรียมนิรโทษกรรมผู้ถือครองกัญหา คาดประกาศใช้สัปดาห์หน้า

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
21 ครั้ง

แชร์โพสนี้

คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษมีมตินิรโทษกรรมผู้ครอบครองยาเสพติด คาดมีผลประกาศใช้ได้ในสัปดาห์หน้า แต่ยังไม่มีการอนุมัติปลูกกัญชาเสรี

หลังการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษนัดแรก ที่มีการเพิ่มองค์คณะอีก 8 คน  น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย.เปิดเผยว่า ได้มีมติรับรองร่างประกาศสาธารณสุขนิรโทษกรรมผู้ครอบครองยาเสพติด หลังผ่านการประชาพิจารณ์ ทั้ง 3 ฉบับ คลอบคลุมบุคคล 3 กลุ่ม คือ ผู้ศึกษาวิจัย ผู้ป่วย ที่มีใบรับรองทางการแพทย์อนุญาตให้ใช้รักษาโรค และบุคคลอื่นรวมถึง แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และกลุ่มหมอพื้นบ้าน ทั้ง 3 กลุ่มต้องแจ้งครอบครองภายใน 90 วัน จากที่ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ โดยไม่ต้องรับโทษหรือเป็นการนิรโทษให้กับผู้ที่ครอบครอง ทั้งนี้เตรียมเสนอรัฐมนตรีลงนาม ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ขออนุญาต ผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครอง โดยภายใน 5 ปีนี้จะต้องทำร่วมกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น ในภาคเอชนยังไม่สามารถทำได้ ซึ่งจะทำประชาพิจารณ์วันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ขณะที่การเปิดเสรีปลูกกัญชาในหลักการยังไม่อนุญาต เพราะไทยยังอยู่ภายใต้สนธิสัญญายาเสพติดระหว่างประเทศ ที่ต้องรายงานต่อสำนักงานใหญ่ที่สวิตเซอร์แลนด์

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.