แชร์โพสนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กัญชา กระท่อม โดยกำหนดให้สามารถใช้เพื่อเป็นยารักษาโรคได้

โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงสาธารณุสุข มีอำนาจร่วมในการควบคุมการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำกับดูแล และให้มีไว้ในครอบครองไม่เกินความจำเป็น มีไว้เพื่อใช้สำหรับการรักษาที่จะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลป์ หรือเพื่อการรักษาวิจัย

กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาติจำหน่ายกัญชาได้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงสาธารณุสุข มีอำนาจการกำหนดเขตพื้นที่ปลูก ผลิต หรือทดสอบกัญชา และกำหนดพื้นที่เสพโดยไม่มีความผิด โดยทางกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ควบคุมไว้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิม ที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาควบคุม

ขณะนี้มีกว่า 20 ประเทศที่ใช้ประโยชน์จากกัญชาในการรักษาโรค เช่น สหัฐอเมริกา เบลเยี่ยม แคนาดา เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.