แชร์โพสนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าของต่างประเทศในประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการหารือว่า ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร ภายหลังที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ได้ให้การรับรองหลักสูตร BTEC เข้ามาเปิดสอนในสถาบันอาชีวศึกษาของไทย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว ก่อนที่จะเดินทางไปลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ที่สหราชอาณาจักร ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้ ได้เตรียมคัดเลือก Master Trainers เข้ารับการฝึกอบรมจาก BTEC จำนวน 1,000 คน เป็นเวลา 5 วัน เพื่อทำหน้าที่เป็น “ครูแม่ไก่” ฝึกอบรมวิธีการสอนและเนื้อหาวิชาตามมาตรฐานของ BTEC ต่อไป

ที่ประชุมยังได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะน่าสนใจหลายประเด็น อาทิ คุณสมบัติผู้เรียน ควรรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออาจจะไม่จำกัดวุฒิการศึกษา, กำหนดอายุผู้ที่จะมาเรียนอย่างกว้าง ๆ เช่น ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อเอื้อให้สถานประกอบการส่งพนักงาน มาเรียนเพิ่มพูนสมรรถนะตนเอง, การพิจารณาสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้จะต้องมีการหารือในรายละเอียดต่อไป

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.