แชร์โพสนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และแขวนโคมบูชาถวายแด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาว จ.ลำพูน ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลโคมหลากสีบูชาพระนางจามเทวี ที่ชาวบ้านปฏิบัตืก่อนเข้าสู่เทศกาลลอยกระทง ที่จะมีขึ้น 22 พ.ย.นี้

จากนั้น นายกฯ ได้นั่งรถรางไปที่วัดมหาวันวรมหาวิหาร สักการะพระรอดลำพูน พระนางจามเทวี อัญเชิญมาจากเมืองละโว้ โดยมีประชาชนสวนชุดพื้นเมืองมาต้อนรับตลอดสองข้างทาง ก่อนที่จะเดินทางไปเดินทางไปสักการะกู่ช้าง-กู่ม้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน และเข้าสสักการะพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะ จ.ลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยเจ้าอาวาสได้ทำบายศรีสวดเรียกขวัญให้กับนายกฯ และคณะ พร้อมทั้งให้พรให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปอีก 20 ปี

ช่วงบ่าย นายกฯ เดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก และชมการสาธิตการผลิตผ้าฝ้ายทอมือหนองเงือกและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองเงือก รวมถึงเยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดปลอดขยะเปียก และลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม โอกาสนี้ นายกฯ พูดคุยพบปะประชาชนชาวลำพูน เรื่องนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยกล่าวกับประชาชนว่า ให้ทุกภาคส่วนเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดลำพูนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้พูดอ้อนชาวลำพูนอย่างเป็นกันเอง เป็นภาษาเหนือว่า จะจะฮักนายกก็ให้ฮักเมินๆเน่อ หมายความว่า ถ้าจะรักนายกก็ให้รักนานๆ

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.