แชร์โพสนี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งตั้ง เรกกูเลเตอร์ คุมเข้มการจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจนอมินีใหม่

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันการทำงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียน ธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจนอมินี ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมการท่องเที่ยว , กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ DSI ในแง่การทำงานไม่เป็นไปตามระบบ ส่งผลให้การออกใบอนุญาต ผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องใช้เวลานาน 2-3 เดือน และสามารถตรวจสอบได้แค่เพียงเอกสาร ขณะที่ผู้ประกอบการที่เป็นนอมินี มีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงยากต่อการตรวจสอบ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาต้องตั้งคณะกรรมการคอยควบคุมตรวจสอบ หรือเรกกูเลเตอร์ที่เข้มแข็ง โดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาจเพิ่มเงื่อนไข เช่น ทางด้านภาษี หรือในแง่การจ้างบุคลากร การบังคับใช้ทรัพยากร เพื่อดึงรายได้เข้าประเทศ ลดปัญหาการแอบแฝงของนอมินี

นางกุลณี อิศดิศัย. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ได้มีการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของบริษัทนำเที่ยวทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เลซี่ แคท ทราเวล จำกัด และ บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด พบจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้อง ขั้นตอนต่อไปก็จะลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งตรวจสอบว่าเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเป็นนอมินี คนไทยที่ถือหุ้นแทนและกรรมการบริษัทจะต้องรับผิดชอบด้วย

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.