แชร์โพสนี้

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 211 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสาระสำคัญ คือ

 

 

 

 

ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่คาดว่าจะอภิปรายกันเยื้อนั้น เอาเข้าจริงใช้เวลาพิจารณาไปเพียง 1 ชั่วโมง โดย สนช.ลงมติผ่านความเห็นชอบ 202 เสียง / ไม่เห็นชอบ 1 เสียง / งดออกเสียง 1 เสียง

 

สำหรับสาระสำคัญที่ผ่านความเห็นชอบ คือ ในระยะ 5 ปีแรก

 

 

แต่พอพ้นระยะ 5 ปีไปให้กลับไปใช้แบบเดิมตามที่ กรธ.เขียนไว้ คือ ไม่แยกแบบบุคคลกับนิติบุคคล / กลุ่มอาชีพเป็น 20 กลุ่มเท่าเดิม และใช้การเลือกไขว้

และจากการตรวจสอบกับสมาชิกหลายคน ยังไม่มีรายงานว่า ใครจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ หลังจากนี้ สนช.จะต้องส่งร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย ถ้าระหว่างนี้ มีสมาชิก สนช.ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีก็ต้องชะลอการทูลเกล้าฯออกไปก่อน

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.