แชร์โพสนี้

วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี แต่จากข้อมูลยังพบว่ามีนักสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคามและข่มขู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกคัดค้านจากหลายภาคส่วน

ในวันสตรีสากลปีนี้ ประเทศไทยมีการจัดเสวนาและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักสิทธิมนุษยชนหญิงที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน คือตัวแทนด้านการต่อสู้งานบริการและสร้างมาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรี, ตัวแทนสำหรับภารกิจที่ต้องดูแลผู้อพยพในพื้นที่ไม่ให้ถูกกดขี่และหาผลประโยชน์, ตัวแทนด้านการเรียกร้องสิทธิในพื้นที่การอยู่อาศัยเขตชุมชนและการรื้อไล่, ตัวแทนการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพชุมชน, ตัวแทนสื่อสำหรับกระบอกเสียงในการปกป้องสิทธิมนุษยชน, ตัวแทนด้านการปกป้องสิทธิในการชุมนุมและการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

คุณนุชนารถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค หนึ่งในตัวแทนที่้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียร์ติในวันนี้ มองว่าความลำบากของการเป็นนักสิทธิสตรีหญิงคือการไม่ได้รับการยกย่องให้เทียบเท่ากับเพศชาย ส่งผลให้การสื่อสารทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ การดำเนินงานเป็นไปอย่างไม่ตรงเป้าหมาย อีกทั้งภาครัฐก็ยังไม่เห็นความสำคัญมากพอ

 

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.