โรคท้องเสียกำลังระบาดจากเชื้อโรตาไวรัส สามารถติดต่อได้หลายทาง เช่น การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน รวมถึงการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง การจับหรือสัมผัสกับสิ่งของที่มีเชื้ออยู่แล้วนำนิ้วเข้าปากโดยเฉพาะในเด็ก มีอาการถ่ายเหลว เป็นไข้ อาเจียน บางรายมีอาการขาดน้ำอาจช็อกเสียชีวิตได้ พบจะระบาดช่วงอากาศหนาวและแห้ง

โดยทางแพทย์แนะนำวิธีป้องกันให้ล้างมือให้สะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยไม่ให้เป็นบ่อเกิดดของเชื้อโรคและมีแมลงวันตอม กินอาหารปรุงสุก ร้อน และสะอาด 

 

ข่าววันใหม่

ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว ข่าววันใหม่ ตระเวนข่าว ตระเวนโลก รายการทีวี ช่อง3

Comments

comments