แชร์โพสนี้

   “คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยมีขึ้นมาแล้ว ต้องดูแลให้ดีพระรุ่นหลังจะต้องเรียนตามให้ทันอย่าไปให้หายไป” คำตรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยตรัสไว้ ครั้งที่พระราชดำเนินเสด็จมาที่วัดโพธิ์แมนคุณาราม

 

   พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่สงฆ์นิกายจีน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม เผยถึงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503 รวมถึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2513 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกยอดฉัตรเจดีย์อุโบสถ และ พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” ประดิษฐานหน้าบันอุโบสถ ด้วยพระองค์เอง อีกทั้งเมื่อพ.ศ. 2538 ที่เกิดเหตุการน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังได้ยกให้วัดโพธิ์แมนคุณาราม เป็นแบบอย่างของการจัดการเรื่องน้ำ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังชัดเจนอยู่ในความทรงจำของวัดโพธิ์แมนคุณารามไม่เคยลืม ถึงวันนี้เมื่อพระองค์ท่านสวรรคต ที่วัดโพธิ์แมนคุณารามเวลา 18.00 น. ของทุกวันจะมีการสวดพุทธมนต์ ซึ่งเป็นบทสวดอุทิศส่วนกุศล โดยจะสวดต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อร่วมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย

 

   สำหรับวัดโพธิ์แมนคุณาราม วัดฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย สืบทอดหลักธรรมคำสอนมาจากนิกายเซน สาขาหลินฉีและเป็นเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัย และนิกายมนตรยานของศาสนาพุทธแบบทิเบต และเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และศูนย์กลางการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธนิกายมหายานและวัชรยานอีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของประเทศไทย เริ่มก่อสร้างสถาปนาวัดเมื่อปี พ.ศ. 2502

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.