แชร์โพสนี้

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการเสด็จเยือนต่างประเทศ หลังจากที่เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา พระองค์ท่านก็ได้พระราชดำเนินไปที่ประเทศอังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นประเทศที่พระองค์ทรงมีความทรงจำอันดี เพราะเป็นประเทศที่พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลากว่า 10 ปี 
 
ปีพ.ศ. 2505 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วยสาธารณรัฐปากีสถาน สหพันธ์รัฐมลายา (มาเลเซีย) นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย
 
ครั้นเสด็จเยือนสหพันธ์รัฐมลายา หรือประเทศมาเลเซียในปัจจุบันระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน พ.ศ.2505 โดย 'ยังดิ เปอร์ตวน อากง' ซึ่งเป็นชื่อตำแหน่งที่หมายถึง 'กษัตริย์ของมลายา' และ 'ประไหมสุหรี' ซึ่งหมายถึง 'พระราชินี' ได้ถวายการต้อนรับและได้ทูลฯเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย ซึ่งการเสด็จในการเยือนมาเลเซียครั้งนั้น พระองค์ท่านทรงเปิดระบบโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์รัฐมลายาอีกด้วย  
 
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก็ได้มีโอกาสเสด็จเยือนประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งพระองค์ท่าน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์จากต่างประเทศพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนนิวซีแลนด์ ซึ่งสร้างความซาบซึ้งใจให้กับชาวนิวซีแลนด์เป็นอย่างยิ่ง ในการเสด็จนั้นชนเผ่าเมารี ได้รับเสด็จตามแบบพื้นเมือง จากนั้นทรงเยี่ยมหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของชนเผ่าเมารีในสมัยโบราณ ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมถึงได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญๆอีกหลายแห่ง
 
ต่อมาได้เสด็จเยือนประเทศออสเตรเลียสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงชื่นชมสุนัขพันธุ์นิวกินีและโคอาล่า ซึ่งผู้บริหารประเทศได้นำมาทูลเกล้าฯทอดพระเนตร โดยการเสด็จครั้งนั้น มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
 
ปี พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จเยือนอีก 3 ประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งฟิลิปปินส์ได้ผลิตแสตมป์เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับพระองค์ท่านในการเสด็จเยือนครั้งนั้น
 
และระหว่างวันที่ 21-24 มิถนายน ปี พ.ศ.2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จเยือนประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศสุดท้าย ซึ่งคนไทย ข้าราชการรวมถึงนักเรียนไทยในแคนาดาถือเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิต เมื่อได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด
 
แคนาดาถือเป็นประเทศสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชดำเนินเยือน หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จฯเยือนต่างประเทศอีกเลย เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่า พระราชภาระกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุขของประชาชนชาวไทยมีความสำคัญยิ่งและมีมากมาย 
ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.