แชร์โพสนี้

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานบนมณฑปมณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนสักการะและร่วมเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.