แชร์โพสนี้

Amazing AEC พาไปรู้จักกับประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลกถึงหนึ่งพันล้านคน มีพื้นที่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่าร้อยละ 79 ของประชากรนับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ 15 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือร้อยละ 2.5 นับถือศาสนาคริสต์ มีภาษาหลักใช้พูดถึง 16 ภาษา เช่น ภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ ภาษาเบงกาลี ภาษาอูรดู ฯลฯ และมีภาษาถิ่นมากกว่า 100 ภาษา  ในทางด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก เป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะก้าวมาเป้นผู้นำของเอเชียในอนาคต 

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.