แชร์โพสนี้

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ เสนอ ให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย อดีต ประธาน สนช. เป็นประธานวุฒิสภา แล้วตามที่นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ เสนอชื่อซึ่งเป็นการเสนอชื่อเพียงคนเดียวโดยได้คู่แข่ง จึงถือเป็นการเห็นชอบร่วมกันของวุฒิสภา และที่ประชุมวุฒิสภา เลือก พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร และ นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธาน กกต. นั่ง รองประธานวุฒิสภา  ตามคำเสนอ ของนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  โดยไม่มีคู่แข่ง

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ก่อนประชุมวุฒิสภานัดแรกใน

ณ ห้องประชุมทีโอที โดยร้อยเอกทินพันธุ์ นาคะตะ อดีต ประธาน สปท. เป็นประธานชั่วคราว เนื่องจากอาสูงโสสูงสุด
สำหรับในห้องประชุม ที่นี้ มีการจัดแผนผังให้สมาชิกได้นั่งตามลำดับตัวอักษร และ จัดไมโครโฟนไว้ให้ประมาณ 40 ตัวเผื่อสมาชิกวุฒิสภาแสดงความเห็นหรือเสนอญัตติ 
ขณะที่ ขั้นตอนการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา นั่นจะเลือกประธานก่อน โดยให้สมาชิกเสนอชื่อบุคคลลงชิงเก้า มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ซึ่งหากมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียว บุคคลดังกล่าวจะได้รับเลือก แต่หากมีการเสนอชื่อหลายชื่อให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ โดยชื่อบุคคลที่เลือก ไปหยอดลงคูหาและนับคะแนน

2.เลือกประธานเสร็จ ประธานชั่วคราวจะถามที่ประชุมว่าจะให้มีรองประธานวุฒิสภากี่ท่าน

3. ซึ่งตามปกติแล้วจะมีประมาณ 2 ท่านจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกับที่เลือกประธาน ทั้งนี้ของ ส.ว.จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้ขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์ 

มีรายงานที่ประชุมวุฒิสภาจะ เสนอชื่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย อดีประธาน สนช. เป็นประธานวุฒิสภา เพียงคนเดียว และจะเสนอ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และ นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธาน กกต. เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 

ซึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ ระบุก่อนร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐสภา ว่าพร้อมทำหน้าที่หากได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือก แม้จะไม่มีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้มาก่อน แต่ก็พร้อมจะศึกษาและสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ พร้อมยืนยัน การทำหน้าที่ของ ส.ว.ชุดนี้ จะเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีใบสั่งจากผู้ใด รวมไปถึงการลงมติเลือก นายกรัฐมนตรี ที่จะเป็นการใช้ดุลพินิจของ ส.ว.แต่ละคน ไม่มีการแทรกแซงหรือสั่งการ และส่วนตัวก็จะลงมติเลือกบุคคลที่เหมาะสม เป็นบุคคลที่เทิดทูนสถาบัน

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.