เลือกตั้งล่วงหน้าที่มาเลย์ฯ คนแน่นขนัด สถานทูตรับไม่ไหว ต้องขยายเวลาลงคะแนนเพิ่ม

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สอท.มาเลเซีย ขยายเวลาลงคะแนนอีกวันพรุ่งนี้ ขณะที่คนไทยที่เดินทางมาต่างรัฐ ขอให้เพิ่มช่องลงคะแนน เพราะไม่สามารถมาได้อีกพรุ่งนี้ เกรงจะเสียสิทธิ คนไทยที่เดินทางมาจากรัฐอื่นบางคนต้องใช้เวลามากัวลัมเปอร์ มากกว่า 4 ชม.ถ้าไม่ทันวันนี้ คงไม่สามารถมาใหม่ได้พรุ่งนี้

ขณะที่ประชาชนจำนวนมาก ขอให้เปิดช่องทางการลงคะแนนให้มากขึ้น และควรเตรียมการที่ดีกว่านี้ เพราะรู้อยู่แล้วว่ามีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 3,000 คน ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จะขยายเวลาการลงคะแนนในวันที่ 9 มี.ค.ไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนดสิ้นสุดจนกว่าผู้ใช้สิทธิจะได้ลงคะแนนกันครบทุกคน รวมทั้งจะเปิดให้ลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งวันในวันที่ 10 มี.ค.ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ผู้ใช้สิทธิที่สะดวกที่จะรอต่อในวันนี้ (9 มี.ค.) สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอรับรองว่าจะได้ลงคะแนนครบทุกคน หากผู้ใช้สิทธิท่านใดไม่สะดวกรอในวันนี้ สามารถกลับมาใช้สิทธิได้ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยสามารถรับบัตรคิวสำหรับวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.)ได้ที่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาหารสถานเอกอัครราชทูตฯ

โดยประธาน กกต.ได้ประสานงานแก้ปัญหาแล้ว สอท. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์มีผู้ลงทเบียน 4,139 คน ล่าสุด 12.50 สอท.มาเลเซียชี้แจง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอ update สถานะการจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนล่าสุด ดังนี้

1.สถานเอกอัครราชทูตสามารถจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนได้ประมาณ ช.ม.ละ 180 คน

2. จากจำนวนผู้ใช้สิทธิที่เข้าแถวรอในขณะนี้ คาดว่าจะสามารถจัดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนได้ทั้งหมดภายในเวลาประมาณ 19.00 น.

3. ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยืนยันว่า ในวันนี้ (9 มี.ค.)จะเปิดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนไปเรื่อย ๆ อย่างน้อยจนถึงเวลา 21.00 น.หรือจนกว่าผู้ใช้สิทธิที่มารอจะได้ลงคะแนนครบทุกคน รวมทั้งจะเปิดให้ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.) อีกหนึ่งวันตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.