แชร์โพสนี้

ความสะดวกสบายจากการไฟฟ้านครหลวง ที่มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตในมหานครและยกระดับการให้บริการอีกด้วย

นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวงนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาเป็นตัวช่วยพัฒนาการให้บริการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life และทางเว็บไซต์บริการขอใช้ไฟฟ้า MEasy โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน กฟน.

นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่านทาง MEA Call Center 1130 หรือ แอปพลิเคชัน MEA Smart Life โดยระบบจะทำการแจ้งเหตุขัดข้องไปยังสำนักงาน กฟน. ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยตรง และแก้ไข้หตุขัดข้องได้อย่างสะดวกละรวดเร็ว อีกด้วย

โดยตามรายการของ Doing Business 2017 ประเทศได้รับการจัดอันดับก้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าอยู่ที่อันดับ 37 และได้รับการเลื่อนอันดับมาเป็นอันดับที่ 13 ในปี 2018 ขึ้นสู่อันดับ 6 ของโลกในการจัดอันดับล่าสุด ตามรายการของ Doing Business 2019 ซึ่งเป็นรายงานการจัดอันดับความยาก ง่าย ในการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆจำนวนกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารโลก (World Bank)

และการไฟฟ้านครหลวงยังได้อำนวยความสะดวกในการค้นหาจุดให้บริการโดยร่วมปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งทางดิจิทัลของสถานที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงผ่านแอปพลิเคชัน Citizen Info ของทางรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถตรวจสอบสถานที่ให้บริการของ กฟน. ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และยังสามารถสอบถามสถานที่ให้บริการและศูนย์บริการได้ทาง Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.