แชร์โพสนี้

การพัฒนากำลังคนในพื้นที่ ECO ยังคงต้องการผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาอาชีวในพื้นที่ หรือที่เรียกว่า ‘ครูพิเศษ’

ครูพิเศษ หรือ ครูชำนาญการพิเศษ คือผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทาง โดยเฉพาะสายงานการผลิตในด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ในฐานะศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กล่าวว่า ข้อดีของการมีครูพิเศษเข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษา คือเด็กจะได้ความรู้ใหม่ที่ถูกใช้จริงในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนและเชิญชวนบุคลากรในภาคเอกชน ทีมีความชำนาญและเชี่ยวชาญใน 10 สาขา อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ EEC ร่วมกันเข้ามาเป็นครูพิเศษ เพื่อร่วมกันผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการ

โดยได้มีการรับขึ้นทะเบียนครูพิเศษ ซึ่งได้ความร่วมมือจากสถานอุตสาหกรรม ขณะนี้มีหน่วยงานนำร่องแล้วกว่า 20 สถานประกอบการ ใน จ.ชลบุรี โดยทางวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นขึ้นเพื่อให้สะดวกต่อการลงทะเบียน โดยใช้ชื่อว่า EECTeacher ในอนาคตจะเชื่อมโยงข้อมูลสู่ Big Data สำหรับการเข้าถึงทั่วประเทศ

ที่สุดแล้วการมีครูพิเศษ จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนอาชีวะให้มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตมากขึ้น ผู้เรียนเองก็จะได้พัฒนาศักยภาพและทักษะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.