แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน ประเด็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 12 แห่ง ตามพื้นที่บริการของโรงเรียนทั้ง 5 ภาค กระจายทั่วประเทศ ได้แก่ที่จังหวัด เพชรบุรี ตรัง เลย สตูล มุกดาหาร นครศรีธรรมราช ชลบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก ลพบุรี และเชียงราย เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น หรือ KOSEN โดยการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ทางญี่ปุ่นพิจารณารับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน พร้อมกลับมาพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.