แชร์โพสนี้

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า เปิดตัวโครงการ OUR Khung Bang Kachao มุ่งฟื้นฟูและรักษาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ที่ธรรมชาติและชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล บนพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ที่มีความยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นงานพัฒนา 6 ด้าน ทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียว จัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง จัดการขยะ ส่งเสริมอาชีพ ท่องเที่ยว และพัฒนาเยาวชนและการศึกษา

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.