แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน ประเด็นโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนชาติไปสู่ระดับท้องถิ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบสนองนโยบายนี้โดยการมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นที่น่าพอใจทั้ง 6 ภาค โดยเฉพาะการขยายชุมชนต้นแบบในระดับอำเภอและตำบลทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เกิดการขยายผลจากที่ประชุมในภาคต่างๆ ได้นำเสนอชุมชนต้นแบบซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สามารถสร้างความภูมิใจในพื้นที่ให้แก่ประชาชนในถิ่นกำเนิดได้ นอกจากนี้ยังให้มีการดำเนินการตามภารกิจสำคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยให้สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพของตนเองและชุมชน

นอกจากนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ยังมอบหมายให้ กศน. ดำเนินการ 4 เรื่องคือ การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา, การดูแลสุขภาวะ สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการให้ความรู้, การเรียนรู้ภาษาไทยลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และแก้ปัญหาคนไทยอ่านหนังสือน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน ของนายกรัฐมนตรี

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.