แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน ประเด็นโครงการห้องเรียนกีฬา

สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เล็งเห็นถึงความแตกต่างในทักษะของเด็กๆ จึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธการ สร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

ต่อมา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ขยายผลการดำเนินการออกไปทุกภูมิภาคเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เกิดเป็นโครงการห้องเรียนกีฬาขึ้น โดยนักเรียนในโครงการจะต้องมีส่วนสูงตามเกณฑ์กำหนด อยู่แบบพักประจำโดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล ต้องได้รับโภชนาการที่ดีตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนารูปร่างและทักษะด้านกีฬาอย่างรอบด้าน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นนักกีฬาที่ดี มีวินัย และแข็งแรง

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.