แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน ประเด็นโครงการที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นปัญหาที่ยังคงต้องแก้ไข การขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงเกิดเป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อให้นักเรียนไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

โครงการสานพลังประชารัฐ ภายใต้การนำของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ที่ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นำ จึงเกิดจากความร่วมมือโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีหลายโครงการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ทั้งการสนันสนุนงบประมาณ และบุคลากร ด้วย 10 ยุทธศาสตร์ในการยกระดับการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ที่ร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาไทยในยุคดิจิทอล เกิดเป็นโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ที่เน้นพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเด็กเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ จากระยะเวลาดำเนินงานกว่า 2 ปี ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นอย่างชัดเจน คือความสุขและความสนุกกับการเรียนการสอนมากขึ้นของเด็กๆ จึงถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาอีกแขนงหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.