แชร์โพสนี้

น้องนีน่า น.ส.ชญานิษย์ ศรีวิโรจน์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ ได้คะแนนอันดับ 1 ในการสอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2561 โดยสอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนน 91.29

ทั้งนี้ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แถลงถึงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบทีแคส สำหรับปีการศึกษา 2562 โดยสาระสำคัญคือการลดระยะเวลาของการคัดเลือกให้สั้นลง

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.