แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน ประเด็นผลปฏิรูปการศึกษารอบ 3 ปี

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูปการศึกษาหลากหลายด้าน เพื่อที่จะได้พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน จนวันนี้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ และเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนมากขึ้น และส่งผลให้ผู้ปกครองมีรอยยิ้ม

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ การปฏิรูปครู การปฏิรูปการบริหารการจัดการ การผลิตและพัฒนากำลังคน การปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.