แชร์โพสนี้

ที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ประสบปัญหาพื้นดินแห้งแล้งกันดาร ไม่สามารถทำการเกษตรได้มาอย่างยาวนาน จนชาวบ้านต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำงานต่างถิ่น ซึ่งปัญหาที่ดูเหมือนไร้ทางออกนี้ เริ่มเห็นแสงสว่างเมื่อมูลนิธิชัยพัฒนาได้เสนอต่อมูลนิธิปิดทองหลังพระให้พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย เป็นพื้นที่ขยายผล

โดยในปี 2555 มูลนิธิปิดทองหลังพระได้มีมติเห็นชอบดำเนินงาน โดยยังคงยึดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยให้ชาวบ้านร่วมลงแรงแก้ปัญหาบ้านเกิดด้วยมือของพวกเขาเอง ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายนับเป็นพื้นที่ต้นแบบของมูลนิธิปิดทองหลังพระ ที่บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานสืบสานแนวพระราชดำริกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทุกภาคส่วน

ซึ่งภายหลังเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย ภายในเวลา 1 ปี จากน้ำที่ไม่เคยเข้านา ก็เริ่มไหลลงสู่ทั่วทุกผืนนาของชาวบ้าน ช่วยให้ผลผลิตจากนาข้าวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และความรู้ที่แต่ละหน่วยงานนำเข้าไปให้ก็ทำให้ชาวบ้านปลูกพื้นหลังนาช่วยสร้างรายได้ และช่วยให้คนที่ไปขายแรงงานต่างแดนได้กลับมาทำมาหากินบนแผ่นดินบ้านเกิดอีกครั้ง

จากจุดเริ่มต้นที่มีชาวบ้านเข้าร่วมลงแรงแก้ปัญหาให้บ้านเกิดเพียงไม่กี่ครัวเรือน ถึงวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 258 ครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้นผลสำเร็จของบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ยังเป็นต้นแบบให้พื้นที่ใกล้เคียงได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเอง

 

โดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นี้ ได้ช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ชาวบ้าน ด้วยศาสตร์ของพระราชา 

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.