แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก ไอเดียสร้างสรรค์จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก หญ้าแฝกพืชเศรษฐกิจที่รายได้ให้กับชุมชน ที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ใช้สอยได้มากมาย ด้วยงานหัตถกรรมฝีมือปราณีตของคนในชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมๆไว้ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย อาทิเช่น ตะกร้าสานใส่ของเก๋ๆ กระเป๋าสานหลากหลายรูปแบบ เบาะรองนั่งที่นุ่งแข็งแรงไม่ขาดง่าย รับน้ำหนักได้ดี หรือหมอนหนุนที่นำมานอนได้ทุกทีทุกเวลา พกพาสะดวก สร้างรายได้ พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย