แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ สมุดทำมือ เฮ็ดเอง ที่ได้แรงบันดาลใจของเจ้าของไอเดียที่เป็นคนชอบจดบันทึก จึงได้คิดค้นสมุดทำมือขึ้นจากเศษกระดาษและผ้าฝ้ายทอมือมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อสื่อถึงความเป็นไทย และใช้งานได้อย่างลงตัว