แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ชุดวาดเขียนเล่นเส้น" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก กล่องดินสอ ไอเดียที่สร้างสรรค์เพื่อผู้พิการทางสายตา โดยดินสอใช้กลไกให้เส้นไหมพรมเป็นใส้ในดินสอ ส่วนกระดาษสำหรับวาดเขียนนั้น เป็นกระดาษตีนตุ๊กแก เมื่อวาดเส้นไหมพรมจะติดในกระดาษ ซึ่งทำให้ผู้พิการทางสายตาได้ใช้การสัมผัส เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เพิ่มการเรียนรู้