แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ เสื้อจิ๋วใส่ทิชชู่และมือถือ ไอเดียโอท็อปจากวิสาหกิจชุมชนมนตรีพัฒนา จ.ราชบุรี  โดยการนำผ้าขาวม้า ผ้าทอพื้นเมืองของราชบุรีมาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในรูปแบบของเสื้อจิ๋ว กระโปรงจิ๋ง กางเกงจิ๋ว