แชร์โพสนี้

อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ดินปั้นวรรณคดีไทย" ไอเดียสุดสร้างสรรค์จาก Happyclay Craft การปั้นดินปั้นมือได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีไทย และนำมาตกแต่งร่วมกับนาฬิกา จึงมีทั้งประโยชน์และความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย