รายการสมรภูมิไอเดีย นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องคัดขนาดไข่ คุณนุ้ย แจ้งประจักษ์ จ.ระนอง เครื่องมือสำหรับคัดขนาดของไข่ โดยสามารถคัดแยกขนาดไข่ได้ 7 ขนาด และคัดขนาดไข่ได้ 4 ฟอง/ชั่วโมง โดยใช้น้ำหนักของไข่ เป็นตัวกำหนด ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบโดยนักประดิษฐ์วัย 70 ปี

ที่มาและความสำคัญ: การนำเข้าเครื่องคัดขนาดไข่จากต่างประเทศมีราคาสูง จึงมุ่งลดการนำเข้าจากต่างประเทศและผลิตขึ้นเอง ทำให้ผู้เลี้ยงไก่ เป็ดได้ใช้ในราคาที่ถูกกว่าถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องคัดขนาดไข่ที่มีคุณสมบัติเหมือนๆกัน

หลักการทำงาน: ใช้น้ำหนักของไข่ เป็นตัวกำหมด

ประโยชน์:

1.สามารถคัดแยกขนาดไข่ได้ 7 ขนาด                       

2.คัดขนาดไข่ได้ 4 ฟอง/ชั่วโมง 

3.บำรุงรักษาง่าย                      

4.ช่วยลดแรงคนในการคัดขนาด                   

5.มีความปลอดภัยสูง

6.หาซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ง่าย                   

7.ช่วยลดค่าใช้จ่าย

Comments

comments