สมรภูมิไอเดียปี 7 ตอน ไอเดียทำเพื่อ? เสนออุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดิน Kunfi ของคุณอมร  จิรเสรีอมรกุล ซึ่งอุปกรณ์ชั้นนี้สามารถตรวจสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ว่าติดตั้งสายดินหรือยัง ติดตั้งสายดินสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อเป็นกันป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน

Comments

comments